Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր

Սեփական կարծիքի արտահայտման իրավունք

Տեղեկատվություն

Դուք իրավունք ունեք արտահայտել Ձեր սեփական կարծիքը սպասարկման որակի վերաբերյալ, ինչպես շնորհակալության, այնպես էլ սպասարկման որակի մասին բողոքների, դիտողությունների և առաջարկությունների տեսքով 1 կետում նշված կապուղիների միջոցով, ինչպես նաև օգտվել`

  • "Գրեք գլխավոր տնօրենին" արկղով
  • 080000180 հեռախոսահամարով
  • էլեկտրոնային փոստով
  • Գրությամբ