Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր

Մատչելիության իրավունք

Տեղեկատվություն

Դուք ունեք սպասարկման մատչելիության իրավունք `

  • Տարածքային մատչելիություն` մենք երաշխավորում ենք Ձեր որակյալ սպասարկումը անկախ բնակման վայրից, քանի որ մեր գրասենյակները հասանելի են քաղաքային տրանսպորտի համար:
  • Նախորդ ամսվա ընթացքում սպառողների կողմից սպառված էլեկտրաէներգիայի քանակի և արժեքի մասին տեղեկատվությունը տեղադրվում է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող բանկերի, փոստային բաժանմունքների համապատասխան սպասարկման կետերում և հասանելի է յուրաքանչյուր սպառողին:
  • Աշխատանքների կազմակերպման թափանցիկություն:
  • Տեղեկատվական մատչելիություն` Ընկերության հետ փոխգործության բոլոր ընթացակարգերի վերաբերյալ ամբողջական և հավաստի տեղեկատվությունը կրում է հրապարակային բնույթ և ներկայացվում է մատչելի ձևով: