Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր

Տեղեկատվության իրավունք

Տեղեկատվություն

Հաճախորդների հետ օպերատիվ փոխգործության նպատակով մենք մշակել ենք հետևյալ կապուղիները
 • Բաժանորդների սպասարկման տեղեկատվական կենտրոն՝ 080000180
 • Էլեկտրոնային փոստ (office@ena.am)
 • Մասնաճյուղերի, էլ. ցանցերի սպասարկման տեղամասեր
 • Գրավոր դիմումի ներկայացում Ընկերության կենտրոնական գրասենյակ կամ հաճախորդների սպասարկման գրասենյակներ, սպասարկման տեղամասեր

Նշված կապուղիների օգնությամբ հաճախորդը հնարավորություն ունի տեղեկատվություն ստանալ հետևյալի վերաբերյալ`

 • Նոր սպառողի կամ սպառողի վերակառուցվող սպառման համակարգը էլեկտրական ցանցին միացնելու պայմանների
 • Էներգամատակարարման պայմանագրի կնքման
 • Սակագների
 • էլեկտրաէներգիայի առևտրային կամ հսկիչ հաշվառման սարքերի տեղադրման և տեխնիկական սպասարկման
 • էլեկտրաէներգիայի հաշվառման սարքերի միջստուգաչափման ինտերվալի
 • էլեկտրաէներգիայի հաշվառման սարքերի ցուցմունքների գրանցման կարգի և պայմանների
 • էլեկտրաէներգիայի հաշվառման սարքերի փոխարինման պայմանների
 • Օգտագործված էլեկտրաէներգիայի
 • Վճարման վայրերի և եղանակների
 • Օգտագործված էլեկտրաէներգիայի դիմաց վճարման եղանակի և վճարման վայրերի
 • Դիմումների և բողոքների ներկայացման կարգի
 • Սպասարկման ժամանակի համար սահմանված նորմերի պահպանման իրավունքի