Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր

Ընկերության մասնաճյուղեր

"Կենտրոն" տարածքային համակարգման տնօրինություն (ք. Երևան)

ք. Երևան, Ա.Արմենակյան 127, 2-րդ մասնաշենք
հեռ. (+374 11) 65 16 17
(+374 11) 65 16 33
"ՀԷՑ" ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի տեղակալ իրացման հարցերով
"Կենտրոն" տարածքային համակարգման տնօրինության տնօրեն` Դավիթ Ղազինյան