Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր

Ընկերության մասնաճյուղեր

"Կենտրոն" տարածքային համակարգման տնօրինություն

ք. Երևան, Ա.Արմենակյան 127,
հեռ. (+374 12) 65 16 17
տնօրեն` Դավիթ Ղազինյան