Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր

Ընկերության մասնաճյուղեր

"Կենտրոն" տարածքային համակարգման տնօրինություն

ք. Երևան, Արշակունյաց պող. 17ա,
հեռ. (+374 12) 65 16 70
տնօրեն` Դավիթ Ղազինյան